Úspory elektřiny

Technologie systému NOVASAVE představuje jedinečný způsob ve snižování nákladů na elektrickou energii, transparentně prokazatelnou úsporu nákladů před a po instalaci tohoto našeho systému na Vašem odběrném místě (dále jen též „OM“).

Zároveň jeho instalací na Vašem OM Vám stabilizuje a zefektivňuje fungování a provoz Vašich instalovaných elektrických spotřebičů včetně prodloužení jejich životnosti a snížení jejich poruchovosti. Fungování této technologie má na Vašem odběrném místě dále pozitivní vliv na elektrorozvody – např. trafa, kabely, instalaci apod.

Naše technologie je použitelná pro veškeré existující smíšené, indukční či odporové zátěže, jakož i na existující typy světel na trhu. Její uplatnění je skutečně velmi široké.

Instalací tohoto systému kladete důraz na společensky odpovědné podnikání ve formě snížení emisí skleníkových plynů (CO2)

Hlavní přínosy tohoto systému jsou:

 • Jsme schopni smluvně garantovat minimální úsporu elektrické energie dle námi předložené nabídky po uskutečněné analýze a měření Vašeho odběrného místa;
 • Možnost univerzálního použití na nejrůznějších odběrných místech při zachování maximálního efektu ve snížení nákladů na elektrickou energii daného odběrného místa;
 • Okamžité snížení spotřeby elektrické energie (kWh) po instalaci;
 • Nadstandardní dlouhodobá záruka, záruční a pozáruční servis;
 • Krátkodobá až střednědobá ekonomická návratnost (nejčastěji kolem 3 let), nízké vstupní náklady;
 • Další zkrácení návratnosti investice do tohoto systému v kombinaci s lepšími cenami elektřiny a plynu;
 • Možná kombinace systému NOVASAVE s fotovoltaickou elektrárnou pro další snížení nákladů na elektrickou energii odběrného místa;
 • Možnost financování investice do systému při zachování neutrálního či pozitivního vlivu na cash flow – jednoduše finanční úspora hned od začátku provozu systému, možné financování prostřednictvím EPC;
 • Šetrnost pro distribuční elektrorozvody (trafo, rozvodné skříně a kabely);
 • Prodloužení životnosti instalovaných el. zařízení – pokles jejich poruchovosti a zvýšení životnosti má pozitivní vliv na nižší výši investic do pořízení nových elektrických zařízení resp. jejich opravy);
 • Náš systém lze použít pro všechny druhy světel, indukční a odporové či kombinované zátěže;
 • Možnost jeho použití, umístění jako venkovní či vnitřní provedení;
 • Jedná se o certifikovaný systém – má prohlášení o shodě, certifikaci CE;
 • I po instalaci tohoto systému probíhá z naší strany monitoring, komunikace se zákazníkem i nad dalšími možnými návrhy v zefektivnění provozu odběrného místa i prostřednictvím neustálé snahy našeho projektantského týmu ve vývoji technologie, v dalších možnostech úspor.

Jako poděkování Vám nabízíme zdarma termoměření naší termokamerou. Bližší info najdete v sekci Izolace/Termoměření.