FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY (fve)

Fotovoltaická elektrárna (dále jen též „FVE“) pracuje na principu přímé přeměny slunečního záření na elektřinu využitím fotoelektrického jevu. Sluneční záření dopadající na fotovoltaický článek (skládající se z diod) uvolňuje elektrony, které pak v elektrickém obvodu tvoří stejnosměrný elektrický proud, který je měničem přeměněn na střídavý elektrický proud.

Jednotlivé fotovoltaické články jsou spojovány do větších celků nazývaných fotovoltaické panely. Samotné články jsou dvojího typu – krystalické či tenkovrstvé. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články jsou přímo nanášeny na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo polykrystalický. Tenkovrstvých technologií je celá řada, například nejvíce známý je amorfní křemík.

Střešní FVE se skládá z výše zmiňovaných fotovoltaických panelů, konstrukce pod panely dále z měniče a z rozvaděčů. Dále je možné FVE připojenou či nepřipojenou k elektrické síti doplnit o akumulátory, které zabezpečí dostatek elektrické energie i v období, ve kterém slunce nesvítí (noc) či je velmi slabý osvit. Akumulátory jsou průběžně nabíjeny v čase slunečního osvitu a dodávají elektrickou energii v době, kdy je spotřeba odběrného místa vyšší než sluneční osvit.

Hlavní přínosy FVE

 • Naše FVE jsou kompletovány ze špičkových komponentů (panely, měniče). To v kombinaci s co nejlepším nastavením FVE pro dané odběrné místo přinese již v krátkodobém horizontu po jejím zprovoznění prokazatelně více než 10% vyšší účinnost ve výrobě;
 • Okamžité snížení spotřeby elektrické energie (kWh) po instalaci;
 • Nadstandardní dlouhodobá záruka na komponenty (fotovoltaické panely, měnič);
 • Dodání celé FVE od nás kompletně na klíč, včetně zajištění administrativy a případně financování a pojištění;
 • FVE je z naší strany vždy nastavena tak, aby maximum vyrobené elektrické energie byla spotřebována na daném odběrném místě. Tím dále zefektivňujeme provoz FVE a výrazně zkracujeme její ekonomickou návratnost pro Vás;
 • FVE při výrobě elektrické energie na Vašem odběrném místě nijak neznečišťuje životní prostředí, jedná se o 100% zdroj energie;
 • Vyžaduje minimální údržbu po jejím nainstalování, minimální provozní náklady;
 • Záruční a pozáruční servis;
 • Veškeré komponenty mají prohlášení o shodě, certifikaci CE.
 • Možnost univerzálního použití na nejrůznějších odběrných místech při zachování maximálního efektuve snížení nákladů na elektrickou energii daného odběrného místa;
 • Po instalaci FVE probíhá z naší strany monitoring, komunikace se zákazníkem i nad dalšími možnými návrhy v zefektivnění provozu daného odběrného místa.