Ohřev TUV, fotovoltaický ohřev vody

V současné době je opět možné získat při realizaci ohřevu TUV část investice ve formě dotací zpět v rámci programu Nová zelená úsporám, s jejímž zpracováním Vás rádi doprovodíme a pomůžeme.

Systém na ohřev TUV pracuje na principu přenosu tepelné energie získané ze slunce. Termické komory kolektoru absorbují sluneční záření a mění ho na teplo, které je následně přenášeno pomocí teplonosného kapalného média do zásobníku vody. Tento solární systém na ohřev TUV se skládá zejména z termických kolektorů, zásobníku, regulačního systému a případně doplňkového zdroje energie.

PŘED REALIZACÍ

Před realizací s Vámi probíráme zejména tyto oblasti: průměrnou reálnou spotřebu vody, její hrubý budoucí odhad spotřeby, stávající zdroj pro ohřev teplé vody, dispozice objektu, další případné požadavky na např. dotápění vody v bazénu, přitápění objektu, požadavky na výstupní teplotu užitkové vody, možný požadavek na budoucí doplňkový zdroj energie.