centrální a decentrální rekuperace

Malé větrací systémy na decentrální úrovni se právě vzhledem k jejich velikosti a nízkým provozním nákladům jsou velmi oblíbené – spolu s  dlouhodobě nízkonákladově udržitelným systémem, jednoduchou údržbou bez použití nářadí (zákazník si servis dokáže snadno a sám zajistit) a vše při jejich velmi tichém chodu. Rekuperace je ve zjednodušeném významu zpětné získávání tepla.

Zejména v zimních či chladných měsících přicházíme častým větráním o teplo a tedy i finanční prostředky. Řízené větrání, rekuperace, jsou pojmy, které jsou stále pro mnohé z nás ještě velkou neznámou, i když se v dnešní době o nich hodně mluví ve spojitosti s kvalitou vzduchu v našich domovech.

Srdcem celého systému řízeného větrání s rekuperací tepla je rekuperační jednotka, ve které dochází k samotnému předání tepla. U centrální rekuperace funguje na principu jednotek, které odvádí vzduch ven pomocí tepelně-izolačního potrubí, decentrální rekuperace nepotřebuje náročnou instalaci potrubních rozvodů a větrací jednotky se nainstalují přímo do obvodové zdi budovy