Termoreflexní materiál CERAMIC MAGIC BALL

Termoreflexní materiál Ceramic Magic Ball má vynikající izolační vlastnosti prostřednictvím jeho hlavní vlastnosti a to reflexe (odrazivosti tepla či chladu od jeho povrchu). Tato vlastnost se projevuje tak, že např. v teplých měsících snižuje přehřívání místností, prostorů či povrchů, v zimních měsících umožňuje rychlé ohřátí a konstantní teplo v místnosti či prostoru. Reflexní vlastnost je dosahována na úrovni 92%!

Materiál se skládá z keramických kuliček, které mají mikroskopické rozměry (0,03-0,08mm), které jsou uvnitř duté. Tyto keramické kuličky se vyrábí za vysokých teplot z roztaveného keramického materiálu, přičemž se v průběhu chladícího procesu vytváří v kuličkách vakuum. V takto vytvořených vakuových prostorech se teplo či chlad nešíří obvyklým způsobem – v těchto mikrovakuovaných prostorech normální zákonitosti týkajících se šíření a vodivosti tepla či chladu již neplatí. Keramické kuličky obklopuje tekutý syntetický kaučuk, akrylové polymery a směsi, obsahující anorganické pigmenty. Tím je tak zajištěna základní vlastnost tohoto materiálu, tedy tekutost. Tyto zmiňované vlastnosti zabezpečují v celém prostoru rovnoměrné rozložení teploty a při jeho propustnosti eliminují srážení vlhkosti, vzniku plísní. Vytvořte si tak kolem sebe zdravější životní prostředí.

Jeho použitelnost a využití je velmi široká, ať již zmíníme například stavebnictví, průmysl, potravinářství, chladírenství, izolatérství, akustika, problematická místa s plísněmi.

Jeho aplikace ať štětcem, válečkem či rozprašovačem (pistolí) umožňuje díky tekutosti rychlou a snadnou aplikaci i na složité respektive členité povrchy. Vlastnosti materiálu dále umožňují jeho aplikaci i například bez přerušení provozu technologických zařízení při teplotním rozmezí od +5°C do +150°C.

Pouze tloušťka 1 mm materiálu poskytuje stejné izolační vlastnosti jako minimálně 50 mm tlustá izolace nebo 1 až 1,5 řada cihel. Tyto vlastnosti nijak více mechanicky nezatěžují budovy či technologie po jeho aplikaci. V této souvislosti je třeba dále vyzdvihnout snadnost případných úprav či oprav materiálů, na kterých je materiál aplikován. Opravy jsou rychlé, nenákladné a neomezují provoz a činnost v budovách či technologie.

Lze aplikovat na kovové, plastové, betonové, cihlové, skleněné povrchy a jiné stavební materiály (vápenocementové omítky, venkovní fasáda, vnitřní omítka, sádrokartony, …), panelové a cihlové budovy, průmyslové haly, školy, ordinace a zdravotnická zařízení, veřejné instituce, rodinné domy, chalupy, chaty, garáže, požární stěny, tepelné mosty, zeď za topením resp. radiátory, prostory s kondenzující vodní párou, která může způsobovat plísně, neodborně či špatně izolované budovy, prostory, kde tlustá tepelná izolace není použitelná, střechy a zařízení jako potrubí, technologické teplovody, parovody, vzduchovody, kanály, chladící prostory,  atd.

Na aplikaci tohoto materiálu je poskytována dlouholetá záruka na jeho vlastnosti se životností nad 25 let.

Nejčastěji sledované a dosažitelné úspory v rozmezí 20-40%. Dochází tak dle dosažených údajů k významným energetickým úsporám.

Je UV rezistentní. Ekologicky bezpečný, není toxický, neobsahuje pro ovzduší škodlivé látky a organické sloučeniny.